T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kreş Birimi

Çorum İl Sağlık Müdürü
T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kreş Birimi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Katılımı

Güncelleme Tarihi: 25/07/2018

AİLE KATILIMINDA EBEVEYNLER İÇİN İPUÇLARI

Sevgili Anne Babalar;

Sınıfımıza vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

  • Aile katılım çalışmalarında öğretmen ve kurumdaki diğer personel ile işbirliği  yapınız.
  • Önceden sınıf öğretmeni ile görüşünüz.
  • Katılmak istediğiniz etkinlikleri belirleyiniz.
  • Sınıf öğretmeniniz ile katılmak istediğiniz çalışmalar hakkında konuşun.
  • Uygun gün ve saatlerinizi  sınıf öğretmeninize bildiriniz.
  • Sınıfın kurallarına uyunuz.
  • Sınıfta yaptığınız çalışmalarda sadece kendi çocuğunuz ile değil tüm çocuklar ile eşit derecede ilgileniniz.
  • Okulda ve sınıfta karşılaştığınız ve yaşadığınız, sizinle paylaşılan durumların gizli kalmasına dikkat ediniz.

Okul Öncesi Eğitim Programı'nda aile katılımının çocuk, anne babalar ve öğretmen ve okul açısından yararları şu şekilde sıralanmıştır:

Çocuklar Açısından Yararları: Erken çocukluk programlarına ailenin katılımının çocuk açısından bir çok olumlu kazanıma neden olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır (Hilado,2010). Aile katılımı sayesinde çocuğun okuldaki etkinliklere katılımı artar, okul ve ev ortamı arasında oluşan köprü aracılığıyla ev ve okuldaki eğitim farklılıkları azalır. Çocuklar, aile denetiminin daha çok farkına varırlar ve ailelerine daha çok saygı duyarlar. Araştırmalar, ailelerin eğitime katıldığı programlarda çocukların başarılarının olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Çocukların kendilerini okulun bir parçası olarak hissetmeleri artabilir ve okula daha düzenli devam ederler. (MEB,2012).

Aileler Açısından Yararları: Aile katılımı, ebeveyn-çocuk, ebeveyn-okul arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasına ve ebeveynlere kendi ebeveynlik becerilerine güven duymalarına neden olmaktadır (Hilado,2010). Çocukları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinen aileler onları sosyal ortam içinde daha yakından tanıma fırsatına sahip olurlar. Öğretmenlerin  çocuklarla etkileşimlerini görme imkanına sahip olan aileler hangi yaşlarda hangi davranışların daha uygun olduğu konusunda bilgi sahibi olurlar.

Öğretmen ve Okul Açısından Yararları: Öğretmenler çocukların önceki deneyimleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olurlar. Çocukların ve ailelerin ilgi, ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve gerekli durumlarda programında değişiklik yapma imkanına sahip olur. Ayrıca farklı beceri ve yeteneklere sahip olan aileler çocuklar için sağlanabilecek destekleri artırırlar (MEB,2010).

Kaynakça: Temel, Z. F., Haktanır, G., Üstün, E. Y., Ural, O., Erkan, N. S., Aksoy A. B., Kartal,H., Alkan Ersoy, Ö., Ünal, F., Yaşar, M., Özgün, Ö.,Akgün, E., Ersay, E., Kurtulmuş, Z. (2015) Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.