T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kreş Birimi

Çorum İl Sağlık Müdürü
T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kreş Birimi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anne Babalara Notlar

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

GELİŞİM NEDİR?

GelişimKişinin döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir.GELİŞİMİN İLKELERİ

 • Gelişim, biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.
 • Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
 • Gelişimde kritik dönemler vardır.
 • Gelişimde bir sıra vardır.            
  * Gelişim baştan ayağa doğrudur.         
  * Gelişim içten dışa doğrudur.           
  * Gelişim genelden özele doğrudur.
 • Gelişimde çevresel faktörlerin etkisi, gelişimin hızlı olduğu zaman çok; yavaş olduğu zaman ise azdır.
 • Gelişim, nöbetleşerek devam eder ve bir alandaki gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.
 • Gelişim, süreklidir ve belli aşamalardan geçerek gerçekleşir.
 • Gelişim, bir bütündür ve gelişim alanları birbiri ile etkileşim hâlindedir.